меню сайта

вход

мой Донецк

 

Полянин Юрий Анатольевич. Дистанционное обучение

Поняття про облік та звітність в галузі КДД. Види обліку та звітності

 Види обліку та звітностіОсновні ділові документи та вимоги до їх ведення.

  Роль звітно-облікової документації в організації управління діяльністю КДД

  Облік – система орієнтованого спостереження, кількістного виміру та відображення процесів, які відбуваються у сферах усіх видів діяльності, в тому числі і в КДД.

  Мета обліку – своєчасне забезпечення органів керівництва на всіх рівнях науково обгрунтованими та достовірними даними, які об’єктивно характеризують стан виконання планів роботи.

Система обліку передбачає:

- оперативний облік;

- фінанасовий облік;

- статистичний облік.

  Звітність – це система показників, що відбивають результати діяльноств за звітний період.

Облік та звітність в сфері КДД допомогають:

- організації контролю за діяльністю;

- аналітичному огляду зробленого;

- узагальненню, вивченню та розповсюдженню передового досвіду;

- вивчення якості та об’єктів діяльності відповідно категорії закладу та кваліфікації працівників;

- планування роботи та звітності перед керуючими організаціями об’єктивній оцінці діяльності КДД

Форми обліку

Кількісний:

- журнал обліку роботи;

- журнал роботи творчого колективу самодіяльної творчості;

- журнали роботи аматорських об’єднань, клубів за інтересами;

- журнал обліку роботи довідково- консультаційного пункту.

Якісний:

- фотоальбоми;

- відеозаписи;

- папки з рецензіями та газетними публікаціями;

- книги пропозицій та відгуків;

- папки з матеріалами клубно-масових заходів;

- підшивки запрошень та оголошень;

- папки з матеріалами соціологічноих досліджень;

- підшивки матеріалів перевірок, зауважень;

- аналітична картка організаційних заходів щодо усунення недоліків в роботі.

  Види звітності:

- перед директором, худруком, радою БК, художньою радою;

- перед керівними органами;

- перед населенням.

  Форми звіту:

- письмовий (інформаційно-аналітичний) звіт;

- статистичний звіт по формі 7НК;

- інформація (письмова чи усна);

- діловий звіт;

- творчий звіт;

- інформаційно-аналітичний звіт (додається до форми 7НК).

Розділи :

1) Вступна частина сміщує пояснення щодо напрямків роботи КУ  у звітний період:

2)Характеристика виконання плану роботи (за розділами);

3)Оцінка діяльності, висновки, напрямки та форми виправлення недоліків.

 

Форма 7НК (статистична, затверджена Радою Міністрів)

Основні розділи:

1. Зміст журналу обліку роботи клубу (передбачає фіксацію дати, часу проведення заходу, назва форми та виду чи жанру КМЗ, опис змісту заходу з фіксацією учасників та змісту їх виступів, визначення кількості присутніх, первісна оцінка якості на основі спостереження

2. Зміст форм звіту

3. Зміст аналітичної карти заходу: передбачає наявність назви заходи, вид; дата проведення; соціальне  замовлення чи плановий благодійний захід; склад і кількість присутніх; дійово-епізодійний ряд заходу; назва колективів та репертуар, який було використано; аналіз якості проведеного заходу; аналітичні рекомендації по вдосконаленню програми;  відгуки та враження від заходу з боку відвідувачів.

4. Зміст папки заходу: наявність сценарію (програми, сценарного плану);

плану підготовки; плану проведення; наявність фотоматеріалів; анкети або результати експрес-опитування; записи фонограм; ескізи художньо-декораційного оформлення; макет оголошення, запрошення, рекламного звернення (електронний чи друканий варіант)

   В сфері культурно-дозвіллєвої діяльності на протязі значного часу, склалися характерні для цієї галузі види та форми обліку та звітності.

   Поряд із офіційно встановленими формами співіснують форми художньо-творчого характеру, притаманні тільки для специфіки діяльності клубних установ.

   Правдива, фактична інформація, допомогає  будувати процес творчості та поліпшення матеріально-технічної бази КЗ, Міністерству культури і туризму України, міським, районим та обласним  управлінням культури  дає змогу направляти, керегувати та підвищувати якісний показник результативності діяльності кожного центру дозвілля, не залежно від його  категорійної особливості.

счетчикиЯндекс.Метрика

статистика сайта

Посетители
65
Материалы
118
Количество просмотров материалов
688291